Ochotnicza Straż Pożarna w Bruszewie zaprasza do składania ofert na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę budynku strażnicy w Bruszewie”.

Szczegóły w załączniku