1 lipca 2021 r. rusza projekt „Dotykam, patrzę, smakuję, czuję naturę!”

Polega na przeprowadzeniu 3 turnusów interdyscyplinarnych dla dzieci, które poprzez swój udział dowiedzą się o roli przyrody w życiu człowieka, a także jak zastosować dary natury w życiu codziennym?

I turnus: 5-9.07.2021

II turnus: 19-23.07.2021

III turnus: 9-13.08.2021

W ramach każdego turnusu: spotkanie informacyjne, prelekcja nt. przyrody, wyjazd do placówki naukowo-badawczej, warsztaty edukacyjne, spotkanie z leśnikiem, warsztaty kulinarne, zajęcia plastyczne, wakacje z książką, zajęcia ruchowe i integracyjne, ewaluacja.

Wiek dzieci: ukończona kl. „0” – 12 lat

*jedno dziecko może skorzystać tylko raz, chyba, że będą wolne miejsca.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach zaprasza do zapisów od 01.07.2021 r. pod nr tel. 519 150 180.

Zadanie Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim realizowane jest przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, w ramach prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021.

 

CKB w Sokołach