W dniu 20 czerwca 2021 r. po mszy św. o godz. 9:00 oficjalnie otwarto wystawę "Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR 1939-1941" udostępnioną przez Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Wyeksponowana została w nawach bocznych Bazyliki Mniejszej w Sokołach, dzięki uprzejmości Ks. Proboszcza Zdzisława Dylnickiego. Wystawę można oglądać przez najbliższe 2 miesiące.

Krótką prelekcję dotyczącą deportacji wygłosił pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku Pani Patrycja Leszczyńska.

Dyrektor CKB w Sokołach, Agnieszka Kurzyna-Zarzecka, podkreśliła, iż zarówno deportacje, represje, jak i „Operacja polska” NKWD przeprowadzona w okresie Wielkiego Terroru w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich są bez wątpienia jedną z największych zbrodni o znamionach ludobójstwa w historii Europy XX w. 

Wójt Gminy Sokoły, Józef Zajkowski, podsumował, że należałoby przyczynić się do przywrócenia należytego miejsca w świadomości i pamięci społecznej tych tragicznych wydarzeń. Trwają prace nad podjęciem inicjatywy budowy pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD na terenie Gminy Sokoły we współpracy z Fundacją Piękno Życia. Działanie popiera Premier RP.

Koncepcję upamiętnienia przedstawił prof. Andrzej Chwalibóg. Pani Patrycja Leszczyńska - IPN, oprowadziła i omówiła całą wystawę z pełną pasją i zaangażowaniem.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia wystawy, zapoznania się z kartami historii, która miała miejsce, również w naszej gminie.

Czytaj więcej: https://operacja-polska.pl/

Dyrektor CKB w Sokołach

Agnieszka Kurzyna-Zarzecka

Zdjęcia wystawy "Sybiracy"