Wójt Gminy Sokoły serdecznie zaprasza do obejrzenia wystawy "Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR 1939-1941" udostępnionej przez Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Oficjalne otwarcie wystawy w nawie bocznej kościoła wraz z prelekcją nastąpi w niedzielę 20 czerwca 2021 r. po mszy św. o godz. 9:00.

„Operacja polska” NKWD przeprowadzona w okresie Wielkiego Terroru w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich jest bez wątpienia jedną z największych zbrodni
o znamionach ludobójstwa w historii Europy XX w. 

Należałoby przyczynić się do przywrócenia należytego miejsca w świadomości i pamięci społecznej. Te tragiczne wydarzenia nie doczekały się jeszcze upamiętnienia w formie pomnikowej. Trwają prace nad podjęciem inicjatywy budowy pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD na terenie Gminy Sokoły.

Inicjatywę popiera Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. „W szerszej perspektywie Państwa szlachetna inicjatywa wpisuje się w wielkie zadanie, jakim jest budowanie tożsamości Polaków w oparciu o prawdę historyczną”. To bardzo ważne, by Operacja Antypolska NKWD, jak i inne zbrodnie – zajmowała właściwe miejsce w pracach historyków, jak i w pamięci naszych Rodaków. A niestety deportacja mieszkańców w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940-1941 miała miejsce również w gminie Sokoły, co potwierdza Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Białymstoku.

Zachęcamy Państwa do przekazywania kart pamięci własnych historii związanych z tymi tragicznymi wydarzeniami.

Wójt Gminy Sokoły

Józef Zajkowski