W dniach 7-12  czerwca 2021 roku odbył się Wojewódzki Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” zorganizowany przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku w ramach projektu „PIKtoGRAmy”. Julia Dmuchowska, Magdalena Żukowicz, Bronisław Jan Nowak, uczestnicy naszego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach, wzięli udział w tym wydarzeniu.

PIKtoGRAmy to cykl działań teatralnych adresowanych do dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego. Pomysłodawcom zależy, by inspirować amatorskie środowisko teatralne do poszukiwań twórczych, rozwijania młodych talentów oraz szerzenia kultury żywego słowa. Sama nazwa projektu łączy w sobie skrót nazwy instytucji „PIK” ze słowem „GRA” którego synonimem jest zabawa i odtwarzanie przez aktora roli. „MY” daje poczucie wspólnotowości i sprawczości uczestnikom działań. Piktogram zastępuje słowo pisane elementem graficznym i zwiększa czytelność przekazu. Działania teatralne to swoistego rodzaju „piktogram” emocji, zakodowanych znaków, których najlepiej uczyć się w praktyce aktorskiej.

Magdalena Żukowicz wzięła udział w przesłuchaniach Mistrzów Recytacji w kategorii uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Magdalena deklamowała wiersz „Samochwała” autorstwa Jana Brzechwy.

Julia Dmuchowska otrzymała nagrodę wśród Mistrzów Piosenki w kategorii dzieci w wieku przedszkolnym. Julia zaśpiewała piosenkę pt.: "Maszeruje wiosna", akompaniował jej Piotr Ostrowski.

Bronisław Jan Nowak otrzymał Nagrodę Specjalną w przesłuchaniach Mistrzów Piosenki w kategorii uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Bronisław zaśpiewał piosenkę pt.: "W zieleni łąka majowa", akompaniował mu Piotr Ostrowski.

W sobotę, 12 czerwca 2021 r., odbyła się Gala Laureatów Przeglądu połączona z koncertem, spektaklami i wręczeniem nagród.

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach