Drukuj

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem, informuje: producentów produkcji pierwotnej owoców i warzyw, dostaw bezpośrednich oraz rolniczego handlu detalicznego, iż na stronie internetowej: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333979/WHO-EURO-2020-35184-35184-54781-pol.pdf?sequence=1&isAllowed=y

znajduje się poradnik „Pięć kroków do bezpiecznej uprawy owoców i warzyw: promocja zdrowia poprzez zmniejszenie ryzyka skażenia mikrobiologicznego” opracowany przez Biuro Regionalne WHO dla Europy we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Poradnik opisuje kluczowe praktyki ograniczenia ryzyka związanego ze skażeniem mikrobiologicznym świeżych owoców i warzyw podczas uprawy, zbioru i składowania. W związku z rozpoczęciem sezonu upraw, może być wykorzystywany w celach edukacyjnych rolników i osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych, w tym prowadzących działalność na niewielka skalę.

Wytyczne mogą służyć jako materiał edukacyjny, wskazujący na główne czynniki wpływające na występowanie zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji podstawowej owoców i warzyw.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem z uwagi na zbliżający się sezon zbiorów, dystrybucji i przetwarzania owoców i warzyw, przypomina przedsiębiorstwom sektora spożywczego o konieczności zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych, zarówno podczas uprawy, jak również skupu i transportu wytwarzanej żywności.

Wysokie Mazowieckie, dnia 10.06.2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem
lek. med. Andrzej Grzeszczuk