Zapytanie ofertowe nr 1/21/CKB Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksową organizację Dnia Dziecka 16 czerwca 2021 r. na placu rekreacyjnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach w godzinach 12:00 – 17:00.

I. Zamawiający

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach
ul. Kolejowa 3
18-218 Sokoły
NIP: 7221629705

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na kompleksowej organizacji Dnia Dziecka, tj.:

a) nadzór uczestników – wpuszczanie i wypuszczanie z terenu imprezy uczestników zgodnie z bieżącym reżimem sanitarnym i obowiązującymi przepisami dot. ilości uczestników
b) zapewnienie dmuchańców i urządzeń rekreacyjnych wraz z obsługą i agregatem prądotwórczym oraz paliwem do obsługi wszystkich urządzeń:
- dla maluszków (basen z piłeczkami oraz mini plac zabaw);
- dla dzieci i młodzieży (zjeżdżalnia dwuślizgowa min. 7 m wysokości, plac zabaw min. 7x7 m);
c) zapewnienie kącików animacyjnych (malowanie twarzy, wykręcanie baloników, klockolandia);
d) zapewnienie 3 bloków animacyjnych w godzinach 12:00 – 15:00 z nagłośnieniem;
e) zapewnienie pokazów np. pokaz gigantycznych baniek mydlanych, zamykanie w bańce, itp., chodzącej maskotki, zapewnienie darmowych porcji waty cukrowej i popcornu dla odwiedzających imprezę dzieci w godz. 15:00 – 16:00;
f) barierki ochronne do zabezpieczenia urządzeń, kącików, wydzielenia strefy zabaw;
g) agregat prądotwórczy dostosowany do potrzeb w/w urządzeń;
h) pełne zaplecze personalne do obsługi urządzeń;
i) stały nadzór techniczny urządzeń, monitorowanie bezpieczeństwa użytkowników;
j) pełna gotowość organizacyjna od godz. 12:00;
k) bezpłatne udostępnianie urządzeń i kącików uczestnikom imprezy w godzinach 12:00 – 17:00;
l) zapewnienie opieki medycznej w czasie trwania imprezy;
m) dołączenie planu programu animacyjnego oraz specyfikacji i zdjęć urządzeń rekreacyjnych;
n) dostosowanie do planowanego harmonogramu (może ulec zmianie):
12:00 – otwarcie imprezy
12:00 – 13:00 – aktywności przed wiatą – animacje/gry/zabawy/konkurencje dla dzieci
(w wieku przedszkolnym, kl. 0-3)
13:00 – 14:00 – aktywności przed wiatą – animacje/gry/zabawy/konkurencje dla dzieci
(kl. 4-6)
14:00 – 15:00 – aktywności przed wiatą – animacje/gry/zabawy/konkurencje dla dzieci (dzieci i młodzież)
15:00 – 16:00 – pokazy typu: zamykanie w bańce mydlanej, pokaz gigantycznych baniek mydlanych, gość specjalny – chodząca maskotka, itd.
16:15 – rozdanie nagród za najlepszego czytelnika dziecięcego 2020 r.
16:30 – koncert dzieci z Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach
17:00 – zakończenie imprezy

III. Dodatkowe informacje

1) Na wykonanie usługi zawarta zostanie umowa.
2) Organizator zapewni ustaloną powierzchnię.
3) Organizator nie zapewnia wyżywienia.
4) Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 września 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

IV. Ocena oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium cena brutto – 100%.

V. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 11.06.2021 r. do godz. 09:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poczty tradycyjnej, kuriera lub też osobiście na adres:
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach
ul. Kolejowa 3
18-218 Sokoły

VI. Wymagania

1) Będą brane pod uwagę wyłącznie oferty złożone na formularzu (w zał.)
2) Oferta musi zawierać pełne dane teleadresowe oferenta.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Wykonawca załączy specyfikację urządzeń oraz program animacyjny.
5) Wykonawca dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
6) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania powierzonej mu pracy i bierze za nią pełną odpowiedzialność.
7) Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej oraz posiada niezbędny, atestowany sprzęt zapewniający właściwe wykonanie usługi będącej przedmiotem oferty.
8) Oferent posiada ubezpieczony sprzęt, OC działalności.
9) Zachowanie ważności oferty do dnia 16.06.2021 r.
10) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
11) W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu ofertowym.
12) W przypadku przekroczenia przewidzianej puli środków Organizator może odstąpić od przeprowadzenia imprezy.

VII. Osoba uprawniona do kontaktu

Osobą uprawnioną do udzielania informacji i bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: Agnieszka Kurzyna-Zarzecka, tel. 798919528 | 86 4763178, e-mil: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Dyrektor CKB w Sokołach

Agnieszka Kurzyna-Zarzecka