Drukuj

Uprzejmie informuję, że do dnia 30 czerwca 2021 roku należy dokonywać zgłoszeń do udziału w Konkursie ,,Najpiękniejsza posesja, zagroda w Gminie Sokoły” w 2021 roku.

W celu zgłoszenia się do konkursu należy wypełnić kartę zgłoszeniową i dostarczyć ją do Urzędu Gminy w Sokołach ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły.

Karta zgłoszeniowa oraz regulamin gminnego konkursu na najpiękniejszą posesję, zagrodę dostępne są na stronie internetowej www.sokoly.pl w aktualnościach oraz  https://bip-ugsokoly.wrotapodlasia.pl  jak również w Urzędzie Gminy w Sokołach pokój nr 29.

Wójt

Józef Zajkowski

Załączniki