Pragnę podziękować z całego serca wszystkim ludziom dobrej woli, którzy okazali swoją pomoc rodzinie Państwa Kuleszów pokrzywdzonej w wyniku wybuchu gazu, a w szczególności dziękuje:

  • Proboszczowi Parafii Sokoły
  • Organizatorom zbiórki
  • Społecznikom
  • Darczyńcom

oraz wszystkim uczestnikom, którzy swoją bezinteresowną pomocą, poświęceniem czasu i energii przyczynili się do przeprowadzenia zbiórki pieniężnej bądź rzeczowej dokonanej na terenie gminy i poza jej zasięgiem w przypadku rodziny Państwa Kuleszów zam. Kruszewo Wypychy.

Środki zgromadzone na koncie oraz darowizny przekazane będą na budowę nowego domu, w którym rodzina doznająca tragedii zacznie budować dalsze życie rodzinne.

Dlatego też wdzięczny jestem za ofiarność, każdą pomoc i dobroć  skierowaną w kierunku poszkodowanej  rodziny.

Sokoły, dnia 12 marca 2021 r.

Wójt Gminy Sokoły

Józef Zajkowski