Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim sołtyskom i sołtysom z terenu Gminy Sokoły pragniemy złożyć podziękowania i wyrazy uznania za codzienny trud i zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Życzymy Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w działalności sołeckiej.

 

Przewodniczący Rady                                                                              Wójt Gminy Sokoły

Krzysztof Grabowski                                                                                  Józef Zajkowski