Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 4 marca 2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wsi Bujny w sprawie zmiany granic gminy Sokoły

Na podstawie Uchwały nr XVI/104/2020 Rady Gminy Sokoły z dnia 3 września 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic gminy Sokoły, ogłasza się co następuje:

 1. W dniu 14 marca 2021 r. (niedziela), w godz. 13 00 – 15 00 w domu sołtysa wsi Bujny 8 będą przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami wsi Bujny w sprawie zmiany granic gminy Sokoły polegającej na włączeniu do obrębu ewidencyjnego Bujny w gminie Sokoły przyległych części obszaru obrębu ewidencyjnego Jabłoń-Rykacze, to jest działek ewidencyjnych nr 4/5 i 4/6, o łącznej powierzchni 7,21 ha, z gminy Wysokie Mazowieckie.

 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety.

  1. Osobom uprawnionym do udziału w konsultacjach przedstawia się pytanie: "Czy jest Pan/i za zmianą granic gminy Sokoły polegającą na włączeniu do obrębu ewidencyjnego Bujny w gminie Sokoły części obszaru obrębu ewidencyjnego Jabłoń-Rykacze, to jest działek ewidencyjnych nr 4/5 i 4/6, o łącznej powierzchni 7,21 ha, z gminy Wysokie Mazowieckie".

 3. Osoby, które nie wezmą udziału w konsultacjach w terminie określonym w § 1 będą mogły to zrobić w dniu 15 marca 2021 r. (poniedziałek) w godzinach od 8:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy Sokoły – pokój nr 12.

4. Obwieszczenie podlega podaniu do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w sołectwie Bujny oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Sokoły.

Wójt Gminy Sokoły

Józef Zajkowski