Na podstawie zarządzenia nr 5.2021 Wójta Gminy Sokoły z dnia 29.01.2021 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołach ogłasza rekrutację na rok szkolny 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie w następujących terminach:

 • 01.03.2021 r. – 19.03.2021 r. – składanie wniosków o przyjęcie,
 • do 26.03.2021 r. – weryfikacja przez komisję wniosków,
 • do 31.03.2021 r. – podanie  do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie w następujących terminach:

 • 01.04.2021 r. – 08.04.2021 r. – składanie wniosków o przyjęcie,
 • do15.04.2021 r. – weryfikacja przez komisję wniosków,
 • do 20.04.2021 r. – podanie  do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, w godzinach 8.00-15.00 uzupełniając odpowiednie druki:

 1. Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego tzw. „zerówki”
 2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego
 4. Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I

Ponadto:

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.szkolasokoly.edupage.org albo w sekretariacie szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołach

Waldemar Kikolski