Informujemy, iż od dnia 12 lutego 2021 roku Urząd Gminy Sokoły wznawia bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Kasa urzędu zostanie otwarta od dnia 16 lutego 2021 r.

Przypominamy, że przy obsłudze bezpośredniej interesantów obowiązują rygory sanitarne:

  • dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi;
  • obowiązek zachowania odległości między poszczególnymi osobami 1,5 metra;
  • obowiązek zasłaniania nosa i ust;
  • obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do urzędu.