Informacja dotycząca dofinansowania do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Sokoły

Wójt Gminy Sokoły informuję, ze wniosek Gminy Sokoły o dofinansowanie realizacji projektu RPO.05.01.00-20-0888/20 pn. ,,Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Sokoły” uzyskał pozytywną opinię komisji konkursowej i zajął 77 miejsce w rankingu uzyskując 65 pkt.  Z uwagi jednak na ograniczoną ilość środków finansowych, projekt nie został wybrany do dofinansowania.

Jednocześnie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego poinformował Wójta Gminy Sokoły pismem Nr DRR-XIII.432.4.49.2020 z dnia 03.02.2021 r. iż w przypadku uwolnienia środków pozwalających na przyznanie naszej gminie dofinansowania w wysokości wnioskowanej kwoty, Gmina Sokoły zostanie o tym poinformowana.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Wrót Podlasia