Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w czwartek (28.01) przekazał Janinie Faszczewskiej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy na wniosek szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie w imieniu kombatantki odebrała wnuczka.

Janina Faszczewska urodziła się w 1918 roku. Od października 1939 r. do czerwca 1941 r. wieś Sokoły koło Wysokiego Mazowieckiego, w której mieszkała, była pod okupacją sowiecką. Krótko po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej - w grudniu 1941 r. została zaprzysiężona do konspiracji w Związku Walki Zbrojnej na placówce w Wysokiem Mazowieckiem. Pod pseudonimem "Kalina" pełniła funkcję łączniczki pomiędzy komendantem placówki ZWZ-AK Ciechanowiec - Józefem Marciniakiem, a ówczesnym komendantem Obwodu Wysokie Mazowieckie i Inspektoratu Podlaskiego AK - kpt. Stanisławem Żukowskim ps. "Zawisza", "Maciek" i jego zastępcą Józefem Ciepłuchą ps. "Ciepły".

Zajmowała się przenoszeniem meldunków oraz prasy konspiracyjnej na terenie Obwodu, m.in. w rejonie Klukowa, Ciechanowca i Bielska Podlaskiego. Udzielała także pomocy i schronienia członkom organizacji, którzy byli zagrożeni aresztowaniem przez Niemców, organizując i ułatwiając im dalszy przerzut. Działalność konspiracyjną zakończyła z początkiem sierpnia 1944 r. po wkroczeniu do województwa podlaskiego wojsk sowieckich i jednostek 1. Armii Wojska Polskiego.

Z tytułu służby w ZWZ-AK w okresie od grudnia 1941 r. do lipca 1944 r. Janina Faszczewska posiada uprawnienia kombatanckie.

Ze względu na wiek i stan zdrowia nie mogła odebrać osobiście Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski z rąk wojewody podlaskiego. Odznaczenie przekaże kombatantce wnuczka Magdalena Wojno. W uroczystości wziął również udział wójt gminy Sokoły Józef Zajkowski.

PUW w Białymstoku