Wójt Gminy Sokoły informuje, że zgodnie z Narodowym Programem Szczepień na terenie gminy Sokoły został zorganizowany Punkt Szczepień przeciw COVID-19 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MD CARE” w Dworakach-Staśkach 46.

Rejestracji należy dokonać pod numerem tel. 533 318 834 podając:  

  1. Imię i nazwisko
  2. Numer PESEL
  3. Numer telefonu

Telefon czynny codziennie w godz. 8.00 - 21.00

Terminy rejestracji i szczepień:

15.01.2021 r. – rozpoczęcie rejestracji seniorów powyżej 80 roku życia

22.01.2021 r. - rozpoczęcie rejestracji seniorów powyżej 70 roku życia

25.01.2021 r. – rozpoczęcie szczepień osób powyżej 80 i 70 roku życia

Transport zostanie zorganizowany dla:

  1. Osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami.
  2. Osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.

Ponadto informuję, że Punkt Szczepień w miejscowości Sokoły nie został utworzony.

 

Sokoły, dnia 15 stycznia 2021 r. 

Wójt Gminy Sokoły

Józef Zajkowski