Okres zdalnego nauczania wymaga przede wszystkim posiadania przez uczniów odpowiedniego sprzętu. Początki były trudne, jednak 29.04.20. otrzymaliśmy od Gminy Sokoły 10 laptopów w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie OSE w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W okresie trwania zdalnego nauczania /maj-czerwiec/ nasza szkoła we współpracy z Gminą Sokoły realizowała projekt " pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu". Dzięki temu zaangażowaniu pozyskaliśmy dla szkoły 24 laptopy. Służą one do bieżącej pracy z uczniami na lekcjach w szkole.

30.09.20. trafiło do nas kolejnych 10 laptopów z akcesoriami w ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji – „Zdalna Szkoła”.

12.10.20. otrzymaliśmy z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – Państwowy Instytut Badawczy 25 tabletów z pełnym wyposażeniem. Wymieniony sprzęt przekazano uczniom i nauczycielom do realizacji zajęć w ramach zdalnego nauczania.

Aby w pełni zaspokoić potrzeby wszystkich uczniów wystąpiliśmy z prośbą do firmy Intel Technology Poland z Gdańska, która w ramach darowizny przekazała naszej szkole 25 bardzo dobrej jakości laptopów. Wymieniony sprzęt 18.12.20. /świąteczny prezent pod choinkę/ dostarczył do naszej szkoły przedstawiciel firmy Intel Pan Piotr Falkowski.

Obecnie posiadamy wystarczającą ilość sprzętu komputerowego na potrzeby zdalnego nauczania. Jednak nawet najlepsze komputery nie zastąpią nauczania stacjonarnego, dlatego wszyscy oczekujemy powrotu do tradycyjnych form nauczania w szkole.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołach

Waldemar Kikolski