W dniu 29.12.2020 roku w budynku OSP Bruszewo odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia oraz sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Bruszewie, który współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

msprawiedliwosci

W dniu 29.12.2020 roku w budynku OSP Bruszewo odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia oraz sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Bruszewie, który współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Całkowita wartość przekazanego sprzętu wynosi 50.000,00 zł. W tym:

- wartość dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 49.500,00 zł;

- środki własne z budżetu gminy w wysokości 500,00 zł.

Dla jednostki OSP Bruszewo przekazano następujący sprzęt ratownictwa drogowego:

Lp.

Nazwa

Ilość

1.

Agregat hydrauliczny

1 szt.

2.

Wąż przedłużający

2 szt.

3.

Nożyce hydrauliczne

1 szt.

4.

Rozpieracz ramieniowy

1 szt.

W uroczystym przekazaniu wzięli udział Pani Aleksandra Szczudło Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,  Pan Józef Zajkowski Wójt Gminy Sokoły,  Pan Tomasz Kruszewski Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w  Bruszewie, druhowie Ochotniczej Staży Pożarnej w Bruszewie oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich "Bruszewiacy".

Marta Łapińska

UG Sokoły