Polska Spółka Gazownicza buduje na terenie gminy Sokoły gazociąg o długości ok. 7,5 km. Sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy dn 180 realizowana jest na odcinku Dworaki-Staśki – Sokoły.

Rurociąg wykonywany jest przez zgrzewanie rur doczołowo. Większość sieci realizowana jest metodą wykopową. Przejścia przez drogę i punkty newralgiczne wykonywane są metodą bez odkrywkową tzw. przewiertem sterowanym. Dzięki zastosowaniu tej metody zniszczeniu nie ulega infrastruktura drogowa.

Inwestycja sfinansowana jest w całości przez Polską Spółkę Gazowniczą. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym tygodniu września br.