W niedzielę 6 września 2020 r. odbyło się poświęcenie sztandaru Klub Więzionych Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku Koło Terenowe Sokoły, Łapy, Suraż, Poświętne, Kulesze Kościelne, Kobylin Borzymy, Nowe Piekuty w ramach obchodów 40. lecia powstania „Solidarności”.

Uroczystość rozpoczęła msza św. o godz. 9:00 w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach w intencji Ojczyzny oraz wszystkich działaczy. Ks. Krystian Urbanek przewodniczył mszy św. oraz poświęcił sztandar. Kazanie wygłosił ks. prof. Józef Łupiński.

Następnie pomodlono się przed symbolicznym grobem kapelanów Solidarności ks. Jerzego Popiełuszki i ks. Stanisława Suchowolca oraz złożono kwiaty i zapalono znicze.

Przed Pomnikiem Krzyżem na placu przed Bazyliką odbyły się dalsze uroczystości patriotyczno-religijne połączone z występami artystycznymi (w wykonaniu solistów z Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach pod kierunkiem Piotra Ostrowskiego) oraz częścią wspomnieniowo-historyczną.

W uroczystościach udział wzięły władze rządowe i samorządowe (na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym) oraz zaproszeni goście. Szczególnym była rodzina ks. Jerzego Popiełuszki (brat Józef z żoną i siostra Teresa). Wydarzenie uświetniły poczty sztandarowe: 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, NSZZ „Solidarność” – Region Podlaski, Klubu Więzionych Internowanych i Represjonowanych w Białystoku, Szkoły Podstawowej w Sokołach oraz historyczny transparent Solidarności Rolników Indywidualnych z początku lat 80.

Gratulujemy Organizatorom tak zacnej uroczystości pod dewizą „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Galeria zdjęć 

Agnieszka Kurzyna-Zarzecka

CKB w Sokołach