Rada Ministrów zadecydowała, że od 3 października br. (sobota) powiat wysokomazowiecki, w tym Gmina Sokoły znajdzie się w tzw. „żółtej strefie”. Ma to związek ze zwiększoną w ostatnich dniach, liczbą zakażeń COVID-19 w naszym powiecie. Decyzja rządu oznacza dla mieszkańców kolejne zmiany i restrykcje.

Gmina Sokoły jest w stałym kontakcie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku i tak jak dotychczas będziemy działać zgodnie z wytycznymi. Jednocześnie apelujemy do mieszkańców o rozsądek i odpowiedzialność. Musimy uczynić wszystko, aby chronić zdrowie i życie naszych mieszkańców oraz ochronić nasze instytucje i zakłady pracy przed ponownym zamknięciem. Tylko w ten sposób unikniemy wejścia do „czerwonej strefy”, gdzie obostrzenia są dużo większe.
 
  Poniżej restrykcje dot. mieszkańców „żółtej strefy”:  
Organizacja kongresów i targów:
- 1 osoba na 4m2
Wydarzenia sportowe:
- max. 25% na widowni
Wydarzenia kulturalne:
- w pomieszczeniach 25% widowni
- otwarta przestrzeń na obiektach sportowych 25% widowni
- otwarta przestrzeń max. 100 osób
Gastronomia:
- 1 osoba na 4m2
Działalność hotelarska:
- dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek
Wesołe miasteczka, parki rozrywki, parki rekreacyjne:
- 1 osoba na 10m2
Siłownie:
- 1 osoba na 7 m2
Kina:
- max. 25% widowni
Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska:
- po uzyskaniu negatywnego wyniku testu max. 6 dni przed startem rehabilitacji
Zgromadzenia:
- max. 150 osób
Kościoły:
- wewnątrz obowiązkowe maseczki
- na zewnątrz 1,5 m odległości lub maseczki
Wesela i inne imprezy:
- max. 100 osób
Transport zbiorowy:
- 100% miejsc siedzących lub 50% siedzących i 50% stojących

Rada Ministrów zadecydowała, że od 3 października br. (sobota) powiat wysokomazowiecki, w tym Gmina Sokoły znajdzie się w tzw. „żółtej strefie”. Ma to związek ze zwiększoną w ostatnich dniach, liczbą zakażeń COVID-19 w naszym powiecie. Decyzja rządu oznacza dla mieszkańców kolejne zmiany i restrykcje.

Gmina Sokoły jest w stałym kontakcie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku i tak jak dotychczas będziemy działać zgodnie z wytycznymi. Jednocześnie apelujemy do mieszkańców o rozsądek i odpowiedzialność. Musimy uczynić wszystko, aby chronić zdrowie i życie naszych mieszkańców oraz ochronić nasze instytucje i zakłady pracy przed ponownym zamknięciem. Tylko w ten sposób unikniemy wejścia do „czerwonej strefy”, gdzie obostrzenia są dużo większe.
 
  Poniżej restrykcje dot. mieszkańców „żółtej strefy”:  
Organizacja kongresów i targów:
- 1 osoba na 4m2
Wydarzenia sportowe:
- max. 25% na widowni
Wydarzenia kulturalne:
- w pomieszczeniach 25% widowni
- otwarta przestrzeń na obiektach sportowych 25% widowni
- otwarta przestrzeń max. 100 osób
Gastronomia:
- 1 osoba na 4m2
Działalność hotelarska:
- dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek
Wesołe miasteczka, parki rozrywki, parki rekreacyjne:
- 1 osoba na 10m2
Siłownie:
- 1 osoba na 7 m2
Kina:
- max. 25% widowni
Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska:
- po uzyskaniu negatywnego wyniku testu max. 6 dni przed startem rehabilitacji
Zgromadzenia:
- max. 150 osób
Kościoły:
- wewnątrz obowiązkowe maseczki
- na zewnątrz 1,5 m odległości lub maseczki
Wesela i inne imprezy:
- max. 100 osób
Transport zbiorowy:
- 100% miejsc siedzących lub 50% siedzących i 50% stojących
- maseczki obowiązkowe
Maseczki:
- w komunikacji miejskiej
- w miejscach ogólnodostępnych lub 1,5 m odległości
- w zakładach pracy/budynkach użyteczności publicznej
- w obiektach handlowych
- w trakcie kultu religijnego (także na cmentarzu)
Handel:
- rękawiczki/dezynfekcja
Kluby nocne, dyskoteki:
- zakaz prowadzenia działalności
Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu:
- może przebywać wyłącznie obsługa i osoby obsługiwane
 
Pełna list obostrzeń dla tej strefy dostępna tutaj.
- maseczki obowiązkowe
Maseczki:
- w komunikacji miejskiej
- w miejscach ogólnodostępnych lub 1,5 m odległości
- w zakładach pracy/budynkach użyteczności publicznej
- w obiektach handlowych
- w trakcie kultu religijnego (także na cmentarzu)
Handel:
- rękawiczki/dezynfekcja
Kluby nocne, dyskoteki:
- zakaz prowadzenia działalności
Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu:
- może przebywać wyłącznie obsługa i osoby obsługiwane
 
Pełna list obostrzeń dla tej strefy dostępna tutaj.