Projekt zakończony sukcesem! Młodzież biorąca udział w projekcie „Folk mi w duszy gra” nagrała ścieżkę dźwiękową oraz teledysk do piosenki „Na Podlasiu w Sokołach” z pomocą doświadczonych osób. Film pokazuje piękne krajobrazy i miejsca w naszej gminie. 

W ten sposób zachęca do odwiedzenia i poznania uroków Podlasia. Piosenka została wybrana wspólnie z prowadzącymi zajęcia i warsztaty muzyczne: Iwoną Rogalską i Piotrem Ostrowskim. Pochodzi ze zbiorku „Pieśni i tańce w łatwym układzie dla dzieci uczynione" w opracowaniu muzycznym Lecha Mazurka.

Dokonaliśmy ewaluacji naszego projektu.

W trakcie sesji plakatowej – posterowej – uczestnicy odpowiadali na pytania:

Czego się dowiedzieli?

Co wynoszą z projektu dla siebie?

Kogo poznali dzięki projektowi?

Co umieliby zrobić samodzielnie po projekcie?

Jaki powinien być kolejny projekt?

Co chcieliby w nim robić?

Wśród odpowiedzi udzielonych na wydzierankach podsumowujących projekt młodzież chwaliła realizację projektu, cieszyła się z lepszego poznania swojej miejscowości, otoczenia oraz z radości samodzielnego tworzenia, a także umiejętności lepszego porozumiewania się z innymi i większego rozumienia mediów.

Organizatorzy i partnerzy projektu równie dobrze oceniają projekt i są dumni z osiągniętych celów. Szczegóły i informacje w CKB w Sokołach.

Dziękujemy: Podlaski Instytut Kultury, Narodowe Centrum Kultury!

Mamy nadzieję, że działania tego typu zachęcą dzieci i młodzież do inicjowania swoich pomysłów i marzeń. Wszystko jest do zrealizowania. Wystarczy chcieć!

Projekt "Folk mi w duszy gra" współrealizowany z Podlaskim Instytutem Kultury w Białymstoku został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

CKB w Sokołach