W związku z wejściem Gminy Sokoły w dniu 17 października 2020 roku do czerwonej strefy informuję, że podczas przebywania na terenie gminnego targowiska w Sokołach należy stosować się do aktualnych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, tj. zasad zapobiegających zagrożeniu epidemiologicznemu koronawirusem COVID-19, w tym:

  • bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa przez klientów, ale także personel stoisk handlowych,
  • stosowanie właściwej higieny rąk, mycie i dezynfekcję przez prowadzących sprzedaż, ale również obsługę targowiska i dostawców - każde stoisko handlowe musi być wyposażone w dostępny dla klientów płyn dezynfekujący, 
  • stosowanie zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością,
  • ograniczenie bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego,
  • bezpośrednio przy stoisku powinien znajdować się tylko jeden klient, 
  • zachowanie bezpiecznej odległości klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra), 
  • w miarę możliwości korzystanie głównie z płatności bezgotówkowych.

Wójt Gminy Sokoły

Józef Zajkowski