Informacja nt. mobilnych punktów pobrań wymazów w kierunku Covid-19 w województwie podlaskim:

https://www.nfz-bialystok.pl/podmioty-medyczne/mobilne-punkty-pobran-wymazu-w-kierunku-covid-19/