Podlaski Oddział  Wojewódzki NFZ w Białymstoku już wczoraj (27 października 2020 r.) przekazał lekarzom rodzinnym z województwa podlaskiego aneksy, które przedłużą umowy wygasające 31 grudnia 2020 r. Umowy te pozwalają udzielać świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej przez kolejne miesiące (pierwsze półrocze 2021 r.)

- Robimy to z troski o bezpieczeństwo i komfort pacjentów - podkreśla Maciej Bogdan Olesiński dyrektor Podlaskiego NFZ - Wcześniejsze niż dotychczas podpisanie aneksów wiąże się ze stanem pandemii. Chcemy mieć pewność, że pacjenci z Podlasia będą mieć zabezpieczone świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2021 r.

Aneksy nie zmieniają warunków organizacji i finansowania świadczeń określonych w aktualnym zarządzeniu Prezesa Funduszu i stanowią integralną część obecnych kontraktów. Od 2015 roku finansowanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej wzrosło w skali kraju o prawie 5 mld. zł. Na przyszły rok planowany jest wzrost o kolejne 300 mln zł. Regularnie podnoszono wysokość ryczałtowej stawki kapitacyjnej i wprowadzano dodatkowe mechanizmy podnoszące finansowanie praktyk. Jednocześnie w bieżącym roku z powodu epidemii znacząco zmniejszyła się liczba realizowanych porad, a to doprowadziło do pogorszenia dostępności do świadczeń POZ. Nie wpłynęło to jednak na obniżenie wynagrodzenia świadczeniodawców, co więcej, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej otrzymali i otrzymują dodatkowe środki na udzielanie świadczeń związanych z wykrywaniem i leczeniem COVID-19 oraz pokrycie zwiększonych kosztów związanych z bezpieczeństwem sanitarnym praktyk.

- Zapewnienie bezpieczeństwa w dostępie do świadczeń, szczególnie w okresie trwającej epidemii COVID-19, jest priorytetowym zadaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego liczymy na podpisanie aneksów w najbliższych dniach, aby obie strony mogły skoncentrować się na realizacji zadań związanych z opieką nad pacjentami.  W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i zapewnienie im dostępu do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w warunkach epidemii COVID-19, liczymy że propozycja przedłużenia umów o pół roku spotka się ze zrozumieniem świadczeniodawców – podkreśla Maciej Bogdan Olesiński dyrektor Podlaskiego NFZ.

W województwie podlaskim aneksowanie dotyczy 171 umów. 119 umów z świadczeniodawcami Podstawowej Opieki Zdrowotnej zawartych jest na czas nieokreślony.

źródło: Zespół Komunikacji Społecznej Podlaskiego NFZ