W związku wysokim ryzykiem wystąpienia na całym obszarze Polski HPAI (wysoce zjadliwa grypa ptaków) rekomenduje się poinformowanie hodowców drobiu o możliwości wystąpienia choroby.  Zaleca się wzmożenie bioasekuracji, oraz wykonanie badań monitoringowych u ptaków dzikich, szczególnie z grupy ryzyka – blaszkodziobe (kaczki, gęsi, łabędzie), drapieżne, masowe padnięcia krukowatych, o wystąpieniu których należy informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem.

Sławomir Wołejko

Załączniki