Uprzejmie informuję, iż likwiduje się z dniem 31 grudnia 2020 r. Filię Biblioteczną w Bruszewie Biblioteki Publicznej w Sokołach wchodzącej w skład Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach zgodnie z Uchwałą Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Sokoły z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Bruszewie Biblioteki Publicznej w Sokołach wchodzącej w skład Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach.

W przypadku likwidacji filii bibliotecznej jej zbiory należy oddać do dyspozycji biblioteki macierzystej, która może decydować o ich przeznaczeniu. Księgozbiór w większości zostanie przekazany bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej w Bruszewie.

Zadania publiczne wykonywane przez Filię Biblioteczną w Bruszewie realizować będzie Biblioteka Publiczna w Sokołach wchodząca w skład Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach.

Dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach

Agnieszka Kurzyna-Zarzecka