Szkoła Podstawowa w Bruszewie złożyła wniosek w ramach  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” priorytet 3 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i biblioteka szkolna  wzbogaciła swój księgozbiór o nowości książkowe. 

Kwota dofinansowania to 2480,00 zł, wkład własny 620,00 zł, razem 3100 złotych. Zostały zakupione książki dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne w ilości 235 woluminów.

Zakup był konsultowany z uczniami, rodzicami i Biblioteką Publiczną. Dzięki temu uczniowie mają dostęp do pozycji książkowych, które wcześniej wybrali i chętnie je czytają.

W ramach projektu  odbywały się cotygodniowe spotkania w bibliotece, na których  uczniowie słuchali lektur szkolnych i innych pozycji książkowych dostosowanych do ich wieku. Wykonywały prace plastyczno-techniczne o różnej tematyce jednocześnie bawiąc się. 

                                                                                                             

Małgorzata  Grabowska