Drukuj
Gmina Sokoły dysponuje nieruchomościami do zagospodarowania położonymi w miejscowości Nowe Racibory i Jeńki. 

 

 

 

 

 

Bliższe informacje dotyczące zagospodarowania ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Sokoły pod nr tel. 86-4763010 wewn. 328.