Szanowni Państwo,
Decyzją Rządu RP od 9.11.2020 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Nauka prowadzona będzie w formie zdalnej.


Od 9.11.2020 r. w Szkole Podstawowej w Sokołach zostaje przywrócone funkcjonowanie punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych - „0”.
Decyzja odnośnie dowozu dzieci, które objęte są dowożeniem, zostanie podjęta na początku przyszłego tygodnia. Będzie ona zależeć od realnych potrzeb.

Sokoły, dn. 06.11.2020 r.

Dyrekcja SP w Sokołach