7 kwietnia 2020 r. uruchomiono akcję szycia maseczek.
Zakupiono:
- materiał 280 mb (na ponad 5600 maseczek)
- gumka 2600 mb

- fizelina medyczna 50 mb
W akcję szycia zaangażowali się, na zasadach wolontariatu, pracownicy jednostek podległych pod samorząd m.in.: szkoły, ośrodek kultury, centrum integracji społecznej, koło gospodyń wiejskich, sołtysi, radni, prywatne osoby.
 
Dotychczas w akcję włączyły się:
 
Instytucje:
- Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach wraz z Centrum Integracji Społecznej – pracownicy oraz osoby prywatne (Patrycja Łapińska, Hanna Kurzyna, Jadwiga Czajkowska, Lucyna Rząca)
- Szkoła Podstawowa w Sokołach
- Szkoła Podstawowa w Bruszewie wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich „Bruszewiacy”
- Szkoła Podstawowa w Kowalewszczyźnie
 
Osoby prywatne, radni, sołtysi (w domach):
- Katarzyna Talarek
- Katarzyna Kulesza
7 kwietnia 2020 r. uruchomiono akcję szycia maseczek.
Zakupiono:
- materiał 280 mb (na ponad 5600 maseczek)
- gumka 2600 mb

- fizelina medyczna 50 mb
W akcję szycia zaangażowali się, na zasadach wolontariatu, pracownicy jednostek podległych pod samorząd m.in.: szkoły, ośrodek kultury, centrum integracji społecznej, koło gospodyń wiejskich, sołtysi, radni, prywatne osoby.
 
Dotychczas w akcję włączyły się:
 
Instytucje:
- Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach wraz z Centrum Integracji Społecznej – pracownicy oraz osoby prywatne (Patrycja Łapińska, Hanna Kurzyna, Jadwiga Czajkowska, Lucyna Rząca)
- Szkoła Podstawowa w Sokołach
- Szkoła Podstawowa w Bruszewie wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich „Bruszewiacy”
- Szkoła Podstawowa w Kowalewszczyźnie
 
Osoby prywatne, radni, sołtysi (w domach):
- Katarzyna Talarek
- Katarzyna Kulesza
- Krystyna Brzozowska
- Romualda Kruszewska
- Irena Truskolawska
- Czesław Choiński
- Tomasz Cimaszewski
- Teresa Dardzińska
Maseczki cały czas są szyte. Część maseczek została już rozdysponowana dla jednostek funkcjonujących na terenie naszej gminy, na własne potrzeby oraz mieszkańcom.
Inicjatywa podjęta została w trosce o wspólne dobro i bezpieczeństwo. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Zakupiono maszyny do szycia w CKB, SP w Sokołach i SP w Bruszewie. Dodatkowo przekazano maszynę do szycia Sokolskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju by wesprzeć szycie maseczek dla szpitali, osobom z niepełnosprawnościami.
Bardzo DZIĘKUJEMY za zaangażowanie. Jest to postawa godna naśladowania w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.
Wspólnie wspieramy zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Naszej Gminy. Zachęcamy do dołączenia do akcji. Liczymy na pomoc.
Prosimy o zgłaszanie potrzeb w sprawie maseczek do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach, Urzędu Gminy, radnych, sołtysów. Wszystkich potrzebujących wesprzemy.
Codziennie (od poniedziałku do piątku) można zgłaszać się pod odbiór do ośrodka kultury tel. 86 4763178, 519150180 w godzinach od 8:00 do 16:00. Najbardziej potrzebującym dostarczymy.
 
Agnieszka Kurzyna
Dyrektor CKB w Sokołach
- Krystyna Brzozowska
- Romualda Kruszewska
- Irena Truskolawska
- Czesław Choiński
- Tomasz Cimaszewski
- Teresa Dardzińska
Maseczki cały czas są szyte. Część maseczek została już rozdysponowana dla jednostek funkcjonujących na terenie naszej gminy, na własne potrzeby oraz mieszkańcom.
Inicjatywa podjęta została w trosce o wspólne dobro i bezpieczeństwo. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Zakupiono maszyny do szycia w CKB, SP w Sokołach i SP w Bruszewie. Dodatkowo przekazano maszynę do szycia Sokolskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju by wesprzeć szycie maseczek dla szpitali, osobom z niepełnosprawnościami.
Bardzo DZIĘKUJEMY za zaangażowanie. Jest to postawa godna naśladowania w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.
Wspólnie wspieramy zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Naszej Gminy. Zachęcamy do dołączenia do akcji. Liczymy na pomoc.
Prosimy o zgłaszanie potrzeb w sprawie maseczek do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach, Urzędu Gminy, radnych, sołtysów. Wszystkich potrzebujących wesprzemy.
Codziennie (od poniedziałku do piątku) można zgłaszać się pod odbiór do ośrodka kultury tel. 86 4763178, 519150180 w godzinach od 8:00 do 16:00. Najbardziej potrzebującym dostarczymy.

Agnieszka Kurzyna
Dyrektor CKB w Sokołach