Drukuj

Wójt Gminy Sokoły informuje, że od dnia 21.04.2020 r. zostaje otwarte Targowisko w Gminie Sokoły.
Jednocześnie informuje, ze na terenie Targowiska należy:

Stosować właściwą higienę rąk (dezynfekcja, rękawiczki);
Stosować higienę kaszlu i oddychania (obowiązek zasłaniania ust i nosa);
Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością;
Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego;
Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra);
Stosować zasadę 4 osób przed jedną kasą.

Powyższe zalecenia wynikają z wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sokoły, 20.04.2020 r.

Wójt
Józef Zajkowski