Może wystarczy zadzwonić lub napisać maila. Zachęcamy do korzystania z porad telefonicznych. W ten sposób możemy spróbować maksymalnie ograniczyć wyjście z domów, a co za tym idzie zminimalizować zagrożenie zachorowania.

Od 15 marca br. osoby przyjeżdżające do Polski zostają objęci obowiązkową kwarantanną. Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do wytycznych służb sanitarnych. 

Jeśli zauważymy osoby, które nie stosują się do zaleceń SANEPID-u należy poinformować o tym fakcie Posterunek Policji w Sokołach – nr tel. 606 800 614.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach – nr tel. 86 476-30-10 wew. 321

Ważne! Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Panią/Panem w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.

 
Sokoły, 20.03.2020 r.
Józef Zajkowski
Wójt Gminy Sokoły