Wszystkie wezwania Wójta Gminy Sokoły do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.

Wójt Gminy Sokoły

Józef Zajkowski