Do udziału w projekcie zapraszamy niezatrudnionych mieszkańców Gminy Sokoły, Gminy Kobylin Borzymy i Miasta i Gminy Łapy w wieku aktywności zawodowej, m.in. osoby bezrobotne, niepełnosprawne, opuszczające zakłady karne, doświadczające trudności życiowych.

Co oferujemy?

W ramach CENTRUM proponujemy wszystkim kompleksowe wsparcie obejmujące:

  • indywidualne i grupowe poradnictwo psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego i innych specjalistów,
  • reintegrację zawodową w zakresie opieki nad osobami starszymi, prac budowlanych, ogrodniczych, innych. 

Dlaczego warto skorzystać z oferty Centrum Integracji Społecznej?

Uczestnikowi Centrum zapewniamy:

  • nieodpłatnie jeden posiłek dziennie,
  • środki ochrony indywidualnej,
  • ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych,
  • ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
  • świadczenie integracyjne w wysokości: 50 % zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu), 100 % zasiłku dla bezrobotnych (w kolejnych miesiącach).

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach CENTRUM zapraszamy do zgłaszania się do Biura CIS w Sokołach, przy ul. Kolejowej 3 oraz OPS w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10 tel. 86 476-30-10

Chcesz zdobyć zawód, doświadczenie i poznać ciekawych ludzi?

To może być DLA CIEBIE!

Slajd2