Plan szkolenia:

  • 16.30 – 17.15 Część teoretyczna - wykład
  • 17.15 – 18.00 Część praktyczna - trening pokazowy U-11 (2009/2010)
  • 18.00 – 18.15 Omówienie treningu pokazowego
  • 18.15  20.00 Gra selekcyjna U13 (2007/2008)  oraz U-11 (2009/2010)