Wójt Gminy Sokoły zaprasza do składania deklaracji osoby mieszkające na terenie Gminy Sokoły zainteresowane wykorzystaniem energii odnawialnej z paneli fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych. Jest to niezbędne do uzyskania przez Gminę grantu, który umożliwi dofinansowanie powyższych inwestycji.
Szczegóły zawarte są w załączonej poniżej informacji oraz regulaminie konkursu.
Termin składania deklaracji do dnia 30 grudnia 2019 r.

Pliki do pobrania:

1. Formularz deklaracji 

2. Informacja dotycząca dofinansowania do OZE 

3. Informacja dotycząca dofinansowania do OZE