Z tej okazji gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym Dostojnej Jubilatce złożył Pan Wójt Gminy Sokoły – Józef Zajkowski i  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sokoły – Bogusława Szabłowska. Były kwiaty,  listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Podlaskiego i Radnej Gminy Sokoły oraz kosz ze słodyczami.
Jubileusz setnej rocznicy urodzin jest wielka radością i szczególnym powodem dumy mieszkańców i władz samorządowych gminy Sokoły.
Z ogromnym szacunkiem jeszcze raz składamy niski ukłon Dostojnej Jubilatce życząc Jej dużo zdrowia, serdeczności bliskich i wielu następnych lat szczęśliwego i pogodnego życia.
Kierownik USC w Sokołach
Bogusława Szabłowska