O godz. 9:00 w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach odprawiono Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Przed jej rozpoczęciem wspólnie odśpiewano hymn państwowy. Rangę wydarzeniu podniosły poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół, delegacje z wieńcami i kwiatami oraz oprawa chóru parafialnego. Po zakończonej .Mszy Św. zgromadzeni udali się na plac przed Pomnikiem – Krzyżem. Uroczysty przemarsz poprowadziły poczty sztandarowe szkół tj. Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach, Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie oraz poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj. – OSP w Sokołach, OSP w Bruszewie, OSP w Jeńkach, OSP w Rusi Starej. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Sokoły – Pan Józef Zajkowski.
 
W hołdzie poległym za wolność Ojczyzny na płycie pomnika wieniec od Rady Gminy Sokoły i Wójta Gminy Sokoły złożyli: p. Krzysztof Grabowski, Przewodniczący Rady Gminy oraz p. Józef Zajkowski, Wójt Gminy. Wieńce i kwiaty złożyli przedstawiciele OSP, szkół, instytucji i zakładów pracy, tj.:
 • Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie
 • Szkoły Podstawowej w Sokołach
 • Szkoły Podstawowej w Bruszewie
 • Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie
 • Banku Spółdzielczego w Sokołach
 • Spółdzielni Kółek Rolniczych w Sokołach
 • Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sokołach
 • Niepubliczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji i Adaptacji w Dworakach Staśkach
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach
 • Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Perkach Karpiach
 • Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.
 • Kwiaty złożyli również przedstawiciele Klubu Więzionych Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku Koło Terenowe w Sokołach na czele z p. Zenonem Perkowskim.
W imieniu Posła na Sejm RP Roberta Winnickiego oraz Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników kwiaty złożyła p. Elżbieta Jabłońska.
 
Uroczystość uświetniła krótka część artystyczna przygotowana przez opiekunów i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sokołach. Naszą obywatelską postawą pokazaliśmy, że pamiętamy o tych co walczyli – byśmy mieli wolność i spokój. Wójt Gminy Sokoły podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia.
 
Serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości!
 
Agnieszka Kurzyna
Dyrektor CKB w Sokołach