Program Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 miał na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Zadanie pn. „Kultura dodaje skrzydeł” miało na celu nawiązanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami gminy Sokoły, odkrywanie talentów, wzmacnianie potencjału społecznego co zaowocuje stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach zadanie pn. „Kultura dodaje skrzydeł” realizowało w dwóch częściach. Cz. I – termin realizacji 29.04.2019-31.07.2019 – polegała na przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców, przeprowadzeniu naboru projektów kulturalnych i wyborze inicjatyw. Cz. II – termin realizacji 19.08.2019-12.11.2019 – dotyczyła realizacji inicjatyw lokalnych.

Zostało zrealizowanych 7 inicjatyw lokalnych:

1. Kultura jest OK

2. Kultura w każdym miejscu

3. Warsztaty rękodzieła

4. Warsztaty emisji głosu i ruchu scenicznego z koncertem podsumowującym

5. Wspólne śpiewanie – piosenki wojenne

6. Tydzień Aktywnego Seniora

7. Tradycje obrzędowe gminy Sokoły – warsztaty kulinarne

Ulotka podsumowująca zrealizowane inicjatywy 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele inicjatyw, którzy opowiedzieli o rezultatach swoich działań. Pan Damian Dworakowski, animator NCK, podsumował projekt i życzył powodzenia i chęci do podejmowania dalszych kroków, zgładzania potrzeb kulturalnych. Wójt Gminy Sokoły, p. Józef Zajkowski pogratulował wszystkim i wręczył pamiątkowe dyplomy.

Dziękujemy inicjatorom i realizatorom przedsięwzięć. Jesteśmy przekonani, że Wasze zaangażowanie zaprocentuje w przyszłości. Jest wspaniałym początkiem pracy na rzecz dobra i pomyślności Naszej Małej Ojczyzny – Gminy Sokoły i jej mieszkańców. Mamy nadzieję, że Państwa doświadczenia posłużą innym jako wzór. Życzymy wytrwałości w realizacji pomysłów, konsekwencji w działaniu i zachęcamy do dalszych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

Dziękujemy KGW Bruszewiacy za ugoszczenie i miłe przyjęcie – a najbardziej za tort niespodziankę!

Spotkanie odbyło się w miłej, przyjaznej atmosferze - ze śpiewem, słodkościami, rozmowami.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu jak również uczestnikom. Mamy nadzieję, że Wasze potrzeby zostały zaspokojone. Zapraszamy do współpracy z Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Galeria zdjęć 

Agnieszka Kurzyna

Dyrektor CKB w Sokołach