W spotkaniu udział wzięli:
1) prof. Josu Takala z Uniwersytetu Vaasa w Finlandii; 
2) prof. Jarosław Gołębiewski – Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów, SGGW w Warszawie;
3) Pani Joanna Sarosiek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego;
4) Pan Wiesław Kamieński – z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich; 
5) Współczesne Technologie Inwestycyjne Sp. z o.o. z Warszawy:
a) Pan Andrzej Wrona - Prezes Zarządu, 
b) Pan Michał Dybowski - Dyrektor ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej,
c) Pan Michał Krzyżanowski – Dyrektor Finansowy;
6) Pani Justyna Frankowska - Fundacja im. Stefanii Karpowicz; 
7) Pan Sławomir Krassowski - Energy Island Sp. z o.o.; 
8) Pan Ryszard Markowski – PPHU;
9) Pan Józef Zajkowski - Wójt Gminy Sokoły;
10) Pracownicy Urzędu Gminy. 
 
Głównym tematem spotkania była organizacja  Podlaskiej Strefy Zrównoważonego Rozwoju. Uczestnicy wydarzenia omówili następujące tematy:
1) dostawy biogazu z Finlandii, wykorzystanie w rolnictwie w zakresie produkcji rolniczej;
2) segregacja bioodpadów;
3) usuwanie masy organicznej z jezior i rzek;
4) oczyszczanie wody - wykorzystanie pozostałości jako nawóz, dodatek do karm dla zwierząt, w tym aspekt kosztów logistyki oraz zrównoważonego rozwoju;
5) produkcja energii elektrycznej z biogazu;
6) możliwości finansowania projektów dla JST z  regionalnych programów infrastrukturalnych;
7) współpraca w zakresie badań i rozwoju, szkolenia i transferu technologii/wiedzy.
 
 
Zdjęcia i opracowanie tekstu
Katarzyna Komar