Drukuj
Akcja została zainicjowana przez Prezesa UKE po docierających do UKE sygnałach od konsumentów, że nieuczciwi przedstawiciele handlowi nakłaniają ich do zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych (podpisanie nowej umowy). Skala tych zjawisk jest bardzo wysoka, o czym świadczy liczba wniosków o interwencję u dostawców usług telekomunikacyjnych kierowanych przez poszkodowanych konsumentów do Prezesa UKE. Nieuczciwi przedstawiciele handlowi celowo wprowadzają w błąd konsumentów lub nie informują, jakiego operatora reprezentują oraz jakie są ewentualne skutki zmiany operatora. 
 
Wobec powyższego, mając na uwadze zapewnienie ochrony konsumentów w ich relacjach z dostawcami usług telekomunikacyjnych, Delegatura UKE w Białymstoku wychodzi z inicjatywą udziału w spotkaniach/wykładach skierowanych do seniorów mających niewystarczającą wiedzę na temat zasad panujących na rynku telekomunikacyjnym. 
 
W trakcie półgodzinnego spotkania, specjaliści UKE prezentują w formie 10 minutowego filmu podstawowe zasady bezpieczeństwa przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Podczas prezentacji materiałów informacyjnych przedstawiciele UKE omawiają między innymi: nieuczciwy proces pozyskiwania abonentów przy zmianie dostawcy usług telefonii stacjonarnej w oparciu o prawo telekomunikacyjne i ustawę o konsumentach, przedstawiają prawa abonenta oraz udzielają porad i odpowiedzi na zadawane pytania przez słuchaczy, a także wyjaśniają wszelkie wątpliwości dotyczące praw konsumentów z zakresu usług telekomunikacyjnych. 
 
Miejsce i termin: Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach, 7 listopada 2019 r. godz. 17:00. 
 
 
Serdecznie zapraszamy!