Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek polityka społeczna. Absolwent podyplomowych studiów organizacji i zarządzania w Wyższej Szkole im. Leona Koźmińskiego. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Od kilku lat prowadzi własną działalność gospodarczą. Pasjonat historii. Tematyką podziemia niepodległościowego zajmuje się od początku lat 90. Od kilku lat swoje indywidualne badania, zainteresowania i podróże koncentruje na dziejach podziemia narodowego na północnym Mazowszu i Białostocczyźnie. 
Robert Radzik przedstawił swoją ostatnią książkę  „Wszystko dla kochanej ojczyzny”. Jest to zbeletryzowana, oparta na faktach, biografia por. „Ciemnego” – Tadeusza Narkiewicza z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Właśnie o nim mówił autor, a także przedstawił szeroko powstawanie i działalność Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na Białostocczyźnie i Łomżyńskim, walki niepodległościowe podziemia w drugiej połowie lat 40-tych.  
W spotkaniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Sokołach oraz mieszkańcy gminy.
 
Małgorzata Grabowska
CKB w Sokołach