Ćwiczenia pokazały, ze w trudnych sytuacja kryzysowych liczy się sprawna akcja ratunkowa, szybkie działanie, a także trafne podejmowanie decyzji.

W akcji wzięło udział 26 instytucji, policja, straż pożarna, Służby Ochrony Kolei, Wojska Obrony Terytorialnej, razem 1600 osób.

Katarzyna Komar


Zdjęcia 

Wojciech Maleszko