pan Michał Dybowski Dyrektor ds. Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej WTI, pan Józef Zajkowski wójt gminy Sokoły oraz pracownicy Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach wizyty studyjnej gościom wyświetlono film promocyjny gminę. Pan Józef Zajkowski wójt gminy przedstawił krótką charakterystykę gminy, a pani Grażyna Antończuk Kierownik OPS omówiła główne zagadnienia z zakresu zadań zleconych i własnych w ramach pomocy społecznej świadczonej na terenie gminy.

Goście mieli możliwość mogli zapoznać się z aktywną działalnością ośrodków działających na terenie gminy. Odwiedzili: Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Perkach Karpiach oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dworakach Staśkach.

Katarzyna Komar

Zdjęcia  Wojciech Maleszko