W czytaniu wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Józef Zajkowski, Przewodniczący Rady Gminy Sokoły Krzysztof Grabowski, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Jadwiga Sieniawska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bruszewie Krystyna Leśniewska, Proboszcz Parafii Sokoły Zdzisław Dylnicki, uczeń Szkoły Podstawowej w Bruszewie Piotr Faszczewski, Dyrektor CKB w Sokołach Agnieszka Kurzyna. Słuchaczami nowel byli rodzice, przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich „Bruszewiacy”, Rada Rodziców i uczniowie Szkoły Podstawowej w Bruszewie wraz z nauczycielami.

Czytanie poprzedzono słowem wstępu pani Dyrektor Krystyny Leśniewskiej i Małgorzaty Grabowskiej o akcji Narodowego Czytania oraz Wójta Józefa Zajkowskiego na temat czytelnictwa i wyboru tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi. Zwrócono również uwagę na to, jak ważne jest czytanie książek w życiu każdego człowieka w dobie wszechstronnego dostępu do Internetu.

Czytaniu towarzyszyła wystawa pozycji książkowych zawierających nowele: „Dobra pani” – Eliza Orzeszkowa, „Dym” – Maria Konopnicka, „Katarynka” – Bolesław Prus, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” – Bruno Schulz, „Orka” – Władysław Stanisław Reymont, „Rozdziobią nas kruki i wrony…” – Stefan Żeromski, „Sachem” – Henryk Sienkiewicz, „Sawa”- Henryk Rzewuski.

Bardzo serdecznie dziękujemy przybyłym gościom, nauczycielom i uczniom za wzięcie udziału w tej ogólnopolskiej akcji.

 

Galeria zdjęć 

Małgorzata Grabowska

CKB Sokoły