Oferty na wykonanie prac budowlano-remontowych należy składać w Szkole Podstawowej w Sokołach ul. Kościelna 5 w terminie do dnia 15.07.2019r. do godziny 10:00.
Termin realizacji zamówienia od dnia 16.07.2019r. do 14.08.2019 r.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 27-410-75 lub osobiście w godzinach od 9.00 do 14.00.
 
 
Sokoły, dn. 09.07.2019 r.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokołach
Waldemar Kikolski

i