Dzięki projektowi „Kultura dodaje skrzydeł” zadanie cz. II – dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 udało się zrealizować 7 inicjatyw oddolnych mieszkańców.

Program Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 miał na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Zadanie pn. „Kultura dodaje skrzydeł” miało na celu nawiązanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami gminy Sokoły, odkrywanie talentów, wzmacnianie potencjału społecznego co zaowocuje stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach zadanie pn. „Kultura dodaje skrzydeł” realizowało w dwóch częściach. Cz. I – termin realizacji 29.04.2019-31.07.2019 – polegała na przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców, przeprowadzeniu naboru projektów kulturalnych i wyborze inicjatyw. Cz. II – termin realizacji 19.08.2019-12.11.2019 – dotyczyła realizacji inicjatyw lokalnych.

Dziękujemy inicjatorom i realizatorom przedsięwzięć. Jesteśmy przekonani, że Wasze zaangażowanie zaprocentuje w przyszłości. Jest wspaniałym początkiem pracy na rzecz dobra i pomyślności Naszej Małej Ojczyzny – Gminy Sokoły i jej mieszkańców. Mamy nadzieję, że Państwa doświadczenia posłużą innym jako wzór. Życzymy wytrwałości w realizacji pomysłów, konsekwencji w działaniu i zachęcamy do dalszych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu jak również uczestnikom. Mamy nadzieję, że Wasze potrzeby zostały zaspokojone. Zapraszamy do współpracy z Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Dziękujemy Narodowemu Centrum Kultury za możliwość udziału w programie!

Agnieszka Kurzyna

Dyrektor CKB w Sokołach

Ulotka podsumowująca 

Śpiewnik 

Galeria zdjęć:

Kultura jest OK 

Kultura w każdym miejscu 

Warsztaty rękodzieła 

Warsztaty emisji głosu i ruchu scenicznego z koncertem podsumowującym 

Wspólne śpiewanie – piosenki wojenne 

Tydzień Aktywnego Seniora 

Tradycje obrzędowe gminy Sokoły – warsztaty kulinarne