31 Pa藕dziernik 2020    |    Imieniny: kasza, Urbana, Augusta
Urz膮d Gminy Soko艂y
ul. Rynek Mickiewicza 10
18-218 Soko艂y
tel.: 86 476-30-10
tel. kom. 519-412-544
fax: 86 219-41-64
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie obs艂ugi.
Godziny pracy: 7:30-15:30
Nr konta g艂贸wnego: 90 8766 0005 0000 0824 2000 0010
Nr konta do wp艂at za odpady komunalne: 36 8766 0005 0000 0824 2000 0400
Jeste艣 tutaj: HomeUrz膮d GminyKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urz臋dzie Gminy Soko艂y

W zwi膮zku z realizacj膮 wymog贸w ROZPORZ膭DZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przys艂uguj膮cych Pani/Panu prawach z tym zwi膮zanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urz臋dzie Gminy Soko艂y jest: W贸jt Gminy Soko艂y, maj膮cy siedzib臋 w Urz臋dzie Gminy Soko艂y, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Soko艂y.

2. Je艣li ma Pani/Pan pytania dotycz膮ce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dzia艂ania Urz臋du Gminy Soko艂y, a tak偶e przys艂uguj膮cych Pani/Panu uprawnie艅, mo偶e si臋 Pani/Pan skontaktowa膰 si臋 z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urz臋dzie Gminy Soko艂y poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie obs艂ugi.  lub pisemnie na adres administratora.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, zawartych um贸w oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s膮 w celu/celach: wype艂nienia obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na Gminie Soko艂y, realizacji um贸w zawartych z kontrahentami Gminy Soko艂y. W pozosta艂ych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s膮 wy艂膮cznie na podstawie wcze艣niej udzielonej zgody w zakresie i celu okre艣lonym w tre艣ci zgody.

5. W zwi膮zku z przetwarzaniem danych w celach o kt贸rych mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog膮 by膰:

  • organy w艂adzy publicznej oraz podmioty wykonuj膮ce zadania publiczne lub dzia艂aj膮ce na zlecenie organ贸w w艂adzy publicznej, w zakresie i w celach, kt贸re wynikaj膮 z przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa;
  • inne podmioty, kt贸re na podstawie stosownych um贸w podpisanych z Gmin膮 Soko艂y przetwarzaj膮 dane osobowe, dla kt贸rych Administratorem jest W贸jt Gminy Soko艂y.

6. Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do realizacji cel贸w okre艣lonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.

7. W zwi膮zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

  • 偶膮dania od Administratora dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych - w przypadku, gdy 艂膮cznie spe艂nione s膮 nast臋puj膮ce przes艂anki: przetwarzanie danych odbywa si臋 na podstawie umowy zawartej z osob膮, kt贸rej dane dotycz膮 lub na podstawie zgody wyra偶onej przez t膮 osob臋 oraz - przetwarzanie odbywa si臋 w spos贸b zautomatyzowany;
  • cofni臋cia zgody w dowolnym momencie, je偶eli dane s膮 przetwarzane na podstawie zgody osoby, kt贸rej dotycz膮.

8. W przypadku powzi臋cia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urz臋dzie Gminy Soko艂y Pani/Pana danych osobowych, przys艂uguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si臋 na podstawie zgody osoby, kt贸rej dane dotycz膮, podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych jest obowi膮zkowe, w sytuacji gdy przes艂ank臋 przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta mi臋dzy stronami umowa.

11. Pani/Pana dane nie podlegaj膮 zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 

eu-logo

PPEcen

ceidg


logo-ostrzezenie

pomoc-prawna

parafiaSokoly