24 Maj 2019    |    Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena

Urząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10
18-218 Sokoły
tel.: 86 476-30-10
fax: 86 219-41-64
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Godziny pracy Urzędu
7:30 - 15:30
Nr konta: 90 8766 0005 0000 0824 2000 0010
Jesteś tutaj: HomeTurystykaGminna ewidencja zabytków

Gminna ewidencja zabytków

Gmina Sokoły posiada ewidencję zabytów, która zgodnie z wymogami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma formę zbioru kart adresowych zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ewidencją zostają objęte zespoły i obiekty o istotnych, lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Gminna ewidencja nie jest dokumentem zamkniętym, w razie potrzeby będzie uzupełniana i weryfikowana.

 1. Zabytki ujętej w wojewódzkiej ewidencji zabytków z terenu Gminy Sokoły stanowiące gminną ewidencję zabytków.

a) Zabytki wpisane do rejestru zabytków nieruchomych z terenu Gminy Sokoły:

 

Lp.

Miejscowość

Obiekt

Opis

Nr rejestru zabytku

1.

Krzyżewo

Szkoła, obecnie internat   Zespołu Szkół Rolniczych

Murowany, 1913 r.

A – 532

2.

Sokoły

Kościół paraf. p.w.   Wniebowzięcia NMP

Murowany, 1906- 1912 r.

A – 76

3.

Sokoły

Lamus plebański

Murowany, ok. 1830 r.

A – 22

4.

Sokoły

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Drewniana. 1758 r. (przeniesiony z Tykocina w 1833 r.)

A – 62

5.

Sokoły

Dzwonnica

Drewniana, 1835 r.

A – 363

6.

Waniewo

Kościół paraf. p.w.   Wniebowzięcia NMP

Murowany, 1887 r.

A – 354

7.

Waniewo

Dzwonnica.

Murowana, 1887 r.

A – 354

8.

Waniewo

Dom parafialny.

Drewniany, k. XIX w.

A – 354

9.

Waniewo

Plebania.

Murowana, 1903 r.

A – 354

10.

Waniewo

Kaplica cmentarna

Murowana, k. XIX w.

A – 362

11.

Waniewo

Układ przestrzenny miasta   historycznego Waniewo.

Ślady założenia XVI – wiecznego   miasta wokół wydłużonego prostokątnego rynku

A – 459

 b) Cmentarze wpisane do rejestru zabytków z terenu Gminy Sokoły:

Lp.

Miejscowość

Obiekt

Opis

Nr rejestru zabytków

1.

Bruszewo

Cmentarz wojenny żołnierzy   niemieckich

Okres I wojny światowej, mogiły   z 1915 r.

A – 268

2.

Bruszewo

Cmentarz wojenny żołnierzy   rosyjskich.

Okres I wojny światowej, zbiorowa   mogiła z 1915 r.

A – 269

3.

Jamiołki Kowale

Cmentarzysko kurhanowe

Okres wpływów rzymskich

A – 158

4.

Rzące

Cmentarz żołnierzy niemieckich

Okres I wojny światowej

A – 441

5.

Sokoły

Cmentarz rzymskokatolicki

Czas założenia - lata   dwudzieste XIX w.

A – 363

6.

Waniewo

Cmentarz rzymskokatolicki wraz   z kamiennym ogrodzeniem.

Czas założenia – koniec XIX w.

A – 362

7.

Sokoły

Cmentarz żydowski

Obecnie tereny   zielone

 c) Pozostałe zabytki ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków:

Lp.

Miejscowość

Obiekt

Opis

Uwagi

1.

Sokoły

Ogrodzenie kościoła   parafialnego

Kamienny z początku XX w.

Stan bardzo dobry

2.

Sokoły

Budynek inwentarski przy   plebani

Murowany, koniec XIX w.

Stan dobry

3.

Sokoły

Młyn motorowy elektryczny

Murowany, ok. 1930 r.

ul. Tykocińska, Stan niezadowalający

4.

Sokoły

Szkoła

Budynek Szkoły Podstawowej,   murowany,1934-1935r.

ul. Kościelna 5, stan bardzo   dobry

5.

Kruszewo Brodowo

Dworzec kolejowy

Murowany budynek mieszkalny   należący do stacji kolejowej, lata 80 XIX w.

Stacja Sokoły w miejscowości Kruszewo Brodowo, stan dobry

6.

Krzyżewo

Aleja lipowa

Grupa drzew (lip) rosnących   wzdłuż drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie, 1917 r.

Stan dobry

d) Pozostałe zabytki będące w ewidencji zabytków z terenu Gminy Sokoły:

Lp.

Miejscowość

Obiekt

Opis

Uwagi

1.

Jabłonowo Kąty, nr   1

Dom mieszkalny

Drewniany, 1928 r.

Stan zachowania, dobry.

2.

Kowalewszczyzna,

nr 15

Dom niezamieszkały

Murowany, początek XX w.

Zły stan zachowania.

3.

Kowalewszczyzna,

nr 24

Dom niezamieszkały

Murowany, lata 20 XX w.

Zły stan zachowania.

4.

Krzyżewo, nr 11

Dom mieszkalny

Drewniany,1893 r.

W zadawalającym stanie.

5.

Perki Lachy, nr 8

Dom mieszkalny

Drewniany, ok.1900 r.

Bardzo dobry stan.

6.

Sokoły

Układ przestrzenny miasta historycznego.

Dobry stan zachowania.

7.

Sokoły

Dom mieszkalny

Drewniany, początek XX w.

ul. Kolejowa 13, stan zachowania zadowalający.

8.

Sokoły

Dom mieszkalny

Drewniany, XIX/XX w

ul. Kolejowa 18, stan bardzo dobry.

9.

Sokoły

Dom mieszkalny

Drewniany, lata 20 XX w

ul. Kościelna 6, stan dobry.

10.

Sokoły

Dom mieszkalny

Drewniany, lata 20 XX w.

ul. Mazowiecka 3, obecnie sklep.

11.

Sokoły

Dom mieszkalny

Murowany, początek XX w.

ul. Mazowiecka 5, stan dobry.

12.

Sokoły

Dom mieszkalny

Drewniany, lata 20 XX w.

ul. Mazowiecka 6, stan dobry.

13.

Sokoły

Dom mieszkalny

Drewniany, XIX/XX w

ul. Mazowiecka 7.

14.

Sokoły

Dom mieszkalny

Drewniany, lata 20 XX w.

ul. Mazowiecka 13, dobry.

15.

Sokoły

Dom

Drewniany, początek XX w.

ul. Mazowiecka 10, obecnie apteka, nowa, współczesna   elewacja.

16.

Sokoły

Dom mieszkalny

Drewniany, XIX/XX w

ul. Mazowiecka 16, stan bardzo dobry.

17.

Sokoły

Dom mieszkalny

Murowany, lata 20 XX w.

ul. Niecała 2, stan zachowania zadawalający.

18.

Sokoły

Dom mieszkalny

Drewniany, początek XX w.

ul. Nowy Świat 1, stan zadowalający.

19.

Sokoły

Dom mieszkalny

Drewniany, lata 20 XX w.

ul. Nowy Świat 7, stan dobry.

20.

Sokoły

Dom mieszkalny

Drewniany, XIX/XX w

ul. Nowy Świat 9, stan dobry.

21.

Sokoły

Dom mieszkalny

Drewniany, lata 20 XX w.

ul. Nowy Świat 24, stan dobry, ale budynek obity   saidingiem.

22.

Sokoły

Dom niezamieszkały

Drewniany, (tzw. Dróżniczówka) początek XX w.

ul. Szosa Mazowiecka 2,

Budynek w złym stanie.

23.

Sokoły

Dom mieszkalny

Drewniany, początek XX w.

ul. Wygoda 3. stan dobry.

24.

Sokoły

Budynek mieszkalny

Murowany budynek należący do stacji kolejowej, początek XX   w.

Stacja Sokoły, stan dobry.

25.

Waniewo

Kapliczka słupowa

Drewniana, koniec

XIX w.

Stan dobry

26.

Waniewo, nr 6

Dom niezamieszkały

Drewniany, połowa XIX w.

Obiekt w złym stanie.

27.

Waniewo, nr 10

Dom niezamieszkały

Drewniany, lata 20 XX w.

Obiekt w złym stanie.

28.

Waniewo, nr 25

Dom niezamieszkały

Drewniany, lata 30 XX w.

Obiekt w złym stanie.

29.

Waniewo, nr 35

Dom niezamieszkały

Drewniany, XIX/XX w

Stan zadawalający.

30.

Waniewo, nr 39

Dom mieszkalny

Drewniany, 1939 r.

Stan zadawalający

31.

Waniewo, nr 42

Dom mieszkalny

Drewniany, 1939 r.

Stan dobry.

32.

Waniewo, nr 43

Dom mieszkalny

Drewniany, 1933 r.

Stan dobry.

33.

Waniewo, nr 45

Dom mieszkalny

Drewniany, 1933 r.

Stan dobry.

2. Obiekty mające wartość historyczną i kulturową z terenu Gminy Sokoły:

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Opis

Uwagi

1.

Bruszewo

Kapliczka z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Murowana, 1793 r.

2.

Bruszewo

Krzyż przydrożny

Cokół kamienny, krzyż metalowy, 1888 r.

Droga w kierunku Sokół.

3.

Bruszewo

Krzyż przydrożny

Cokół kamienny, krzyż metalowy, 1893 r.

Przy wyjeździe w kierunku Faszcz.

4.

Bruszewo

Krzyż przydrożny

Kamień, krzyż metalowy, 1895 r.

Droga w kierunku Rusi Starej.

5.

Jamiołki Godzieby

Dworek

Murowany, cegła tynkowany, ok. 1870 r.

Stan zachowania zły.

6.

Jamiołki Godzieby

Krzyż przydrożny

Postument murowany, krzyż metalowy, 1897 r

Stan dobry

7.

Jamiołki   Piotrowięta

Wiadukt kolejowy

Betonowy, lata 50-te XX w.

8.

Kruszewo Brodowo

Droga brukowana

Bruk, lata 50-te XX w.

Ostatni fragment w bruku na terenie gminy.

9.

Kruszewo Wypychy

Krzyż przydrożny

Postument z kamienia, krzyż z metalu, 1900 r.

Przy krzyżu w chwili wystawienia zasadzono 4 klony, dwa   zachował się do dziś.

10.

Sokoły

Nagrobek cmentarny Marianny z Kruszewskich Markowskiej.

Odlew żeliwny, 1857,

Stan nagrobka bardzo zły

11.

Sokoły

Nagrobek cmentarny Onufrego Sokołowskiego.

Późnoklasycystyczny, z piaskowca, 1855 r.

Stan zadawalający.

12.

Sokoły

Nagrobek cmentarny Karola Gloger

Kamienna płyta z czteroma cokołami w każdym rogu, 1875 r.

Zły stan zachowania, pomnik uszkodzony.

13.

Sokoły

Krzyż przydrożny

Kamienny cokół i metalowy krzyż, 1904 r

ul. Wygoda

14.

Perki Bujenki

Kapliczka przydrożna

Kapliczka z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem, 1915 r.

Stan dobry, obok kapliczki drewniany krzyż.

15.

Perki Lachy

Krzyż przydrożny

Metal, 1906 r.

Stan dobry.

16.

Truskolasy Lachy

Krzyż przydrożny

Kamień, 1908 r.

Stan dobry

17.

Truskolasy Niwisko

Krzyż przydrożny

Kamień i metalowy krzyż, 1897 r.

Stan dobry.

18.

Truskolasy Olszyna

Krzyż przydrożny

Kamień, 1895 r.

Stan dobry.

19.

Waniewo

Kapliczka słupowa

Kamienny postument, przeszkolona kapliczka z figurą Jezusa   Chrystusa.

Stan zadawalający. Przy bocznej drodze do Pszczółczyna.

20.

Waniewo

Figura przydrożna

Na baniastym postumencie figura Immaculany, 1855 r.   ogrodzenie neogotyckie

Na drodze wyjazdowej w kierunku do Kowalewszczyzny.

21.

Waniewo

Nagrobek Romualda Baniewicza

Kamienna rzeźba Niepokalanej, 1881 r.

22.

Waniewo

Nagrobek z rzeźbą anioła

1880, sygnowany H. Żydok

Nagrobek wymaga renowacji, wiele uszkodzeń, odprysków.

23.

Waniewo

Grodzisko na rozlewiskach Narwi

Przeprawa przez Narew XVI w.


 

eu-logo

czyste powietrze2

PPEcen

ceidg


logo-ostrzezenie

pomoc-prawna

kowr-logo

parafiaSokoly